Doprava nad Є40 zdarma

Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Obchodné meno:

Pupple s.r.o. /zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 48278/T

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor výkonu dozoru tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

Sídlo:

Pekná ulica 402/26, 929 01 Malé Dvorníky

IČO:      

53 541 511

DIČ:       

2121397817

IČ DPH:

neplatiteľ DPH

Bankové spojenie:           

Tatra Banka a.s.

Číslo účtu:          

SK77 1100 0000 0029 4015 9037

Mobil:  

+421 908 368 711

E-mail: 

pupplesro@gmail.com